שלום עולם! היום הלכתי לטייל עם ה־dog שלי. וגם עם ה־cat!

יש דברים מעניינים ב־index.

כותרת 1

שלום

כותרת 2

מה

כותרת 3

נשמע

75%
100%

אדום (53%)


ירוק (15%)


כחול (31%)


Total votes: 132
שלום עולם!

זוהי פסקה.

זוהי פסקה עם טקסט נטוי.

כותרת

תת־כותרת

שלום

עולם

טבלה
מדומה

זהו ציטוט.

זוהי הרמה הראשונה.

זהו ציטוט מקונן.

חזרה לרמה הראשונה.

רשימה ממוספרת.

  1. פריט ראשון.
  2. עוד אחד.
  3. ועוד אחד...

רשימת תבליטים

  • פריט
  • פריט

קטע קוד:

שלם ראשית (שלם מספר_ארגומנטים, תו* מערך_ארגומנטים [])
{
    הדפס ("שלום עולם!\ח");
    החזר 0;
}